Category: ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“พร้อมเพียงเรียงร้อยศิษย์ น้อมจิตอภิวาทบูชาครู” พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 กรกฎาคม 2567 11.00 น. ณ สาขาวิชาสรีรวิทยา

รางวัลบุคคลเกียรติยศแห่งปี ประจำปี 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาสรีรวิทยาขอแสดงความชื่นชมยินดีและขอเชิดชูเกียรติบุคคลเกียรติยศแห่งปี แด่ ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร และรศ.ดร.พวงรัตน์ ภักดีโชติ ในโอกาสรับรางวัลบุคคลเกียรติยศแห่งปี ประจำปี 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ได้รับรางวัล ด้านการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและอาหารมูลค่าสูง จากงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม Triup Fair 2023…

รางวัล”อาจารย์แพทย์ที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนดีเด่น” ประจำปี 2566

สาขาวิชาสรีรวิทยาขอแสดงความชื่นชมยินดี รศ.ดร.พวงรัตน์ ภักดีโชติ อาจารย์ประจำสาขาสรีรวิทยา เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัล “อาจารย์แพทย์ที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนดีเด่น” ประจำปี 2566 ในงานประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 37 วันที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น…